Levensverzekering Afsluiten

fbto FBTO Overlijdensrisico Verzekering
Vroegtijdig overlijden van een partner heeft enorme gevolgen. Met een overlijdensrisicoverzekering zorgt u er in ieder geval voor dat er dan een gegarandeerd bedrag vrijkomt voor uw partner en/of kinderen. Bijvoorbeeld voor de studie van de kinderen of aflossing van een lening.
verzekeringen-online Offerte levensverzekering aanvragen bij Verzekeringen Online
De website van Verzekeringen Online is een online marktplaats voor een groot aantal verzekeringen. Deze website is, bij het afsluiten van een verzekering, een belangrijke schakel tussen de consument en de verzekeringsmaatschappij.

Een levensverzekering is een zogenaamde somverzekering en geen schadeverzekering. Dit betekend dat de uitkering niet schade afhankelijk is (overlijden wordt nooit als een schade gezien). Bij deze levensverzekering wordt er premie betaald in periodieke premies (bv. per maand, per kwartaal, per jaar). Sommige verzekeraars vragen ook nog een bepaald bedrag vooruit (aanvangsstorting). Onder de term levensverzekering vallen drie subcategorieën:

  • Spaarverzekering (hier hoort eventuele lijfrente bij)
  • Overlijdensrisicoverzekering
  • Gemengdeverzekering

Spaarverzekering
Bij een spaarverzekering wordt er een einddatum afgesproken en wanneer de verzekerde persoon op deze datum nog in leven is, wordt het geld uitgekeerd. Komt de verzekerde persoon echter te overlijden voor deze datum , wordt er niets uitgekeerd.

Overlijdensrisico
Bij een overlijdensrisico verzekering wordt er juist tot uitbetalen overgegaan wanneer de verzekerde voor een bepaalde datum komt te overlijden. Het uit te keren bedrag wordt over het algemeen periodiek (bv. per maand, per kwartaal, per jaar) uitgekeerd. Het bedrag kan gelijkblijvend worden uitgekeerd (bv elke maand 400 euro), lineair dalend (elke maand iets minder) of annuïtair dalend (afhankelijk van de vaste lasten van nabestaande, daalt bijvoorbeeld gelijk met de aflossing van de hypotheek).

Gemengdeverzekering
De gemengdeverzekering combineert de spaarverzekering met de overlijdensrisicoverzekering. Hierbij wordt dus bij in leven zijn op de afgesproken einddatum uitgekeerd, maar ook bij vroegtijdigoverlijden. Van een gemengdeverzekering wordt vaak gebruikgemaakt bij een pensioen met nabestaandepensioen. Daarnaast kan deze verzekering gebruikt worden als onderpand voor een hypothecaire lening. Door dit onderpand wordt de lening pas aan het eind van de looptijd in één keer afgelost waardoorn maandelijks enkel de rente hoeft worden betaald. De rente is in dit geval elke maand even hoog, waardoor deze rente in zijn geheel van de belasting kan worden afgetrokken. Bij deze aflossing kan men, aan het eind van de looptijd, gebruik maken van het uitgekeerde geld van de gemengdeverzekering om de hypothecaire lening af te betalen.

Lees altijd goed de polisvoorwaarden!

Goedkope levensverzekering afsluiten?

Wanneer u een offerte aanvraagt, geeft u aan dat u vrijblijvend meer informatie wilt ontvangen. Door gespecificeerde informatie op te geven over uw situatie zullen verzekeraars u vrijblijvend een voorstel doen voor een verzekering. Wanneer u later besluit geen interesse te hebben kunt u altijd besluiten om kostenloos van de verzekering af te zien. Dus wanneer u een offerte aanvraagt zit u nergens aan vast!

Privacy | Disclaimer | Contact | Links
© Tosl Media 2007-2013